מדיניות פרטיות

הצהרת פרטיות

מדיניות פרטיות זו, היא חלק בלתי נפרד מתנאי השירות שלנו (“תנאים”), ומסדירה את העיבוד וההעברה של נתונים אישיים שנאספו או מעובדים על ידי אנפוריא ישראל בע”מ. (“החברה”, “אנו”, “אותנו” או “שלנו”) בקשר לאתר שלנו ולשירותים שלנו.

מדיניות פרטיות זו מסבירה אילו נתונים אנו עשויים לאסוף ממך, כיצד ניתן להשתמש או לשתף נתונים כאלו עם אחרים, כיצד אנו מגנים עליהם וכיצד אתה יכול לממש את זכויותיך הקשורות לנתונים האישיים שלך (כמוגדר להלן), ואחרות, והיכן רלוונטי.

סוגי המידע

אנו עשויים לאסוף ממך שני סוגים של נתונים ומידע, בהתאם לאינטראקציה שלך איתנו.

סוג המידע הראשון הוא מידע אנונימי ושאינו ניתן לזיהוי (“נתונים שאינם אישיים”). איננו מודעים לזהות הפרט ממנו אספנו את הנתונים הלא אישיים. נתונים שאינם אישיים הנאספים מורכבים ממידע טכני ועשויים להכיל, בין היתר, את סוג מערכת ההפעלה וסוג הדפדפן, סוג ההתקן, הפעולות שלך באתר או בשירותים (כגון משך ההפעלה והופעות העמודים), או מיקום גיאוגרפי משוער.

הסוג השני של המידע הוא מידע שניתן לזהותו באופן אינדיבידואלי, כלומר מידע המזהה אדם או שעשוי לזהות אדם בפרט (“נתונים אישיים”). זהו המידע שאתה מוסר ביודעין למשל בעת מילוי טופס באתר או בעת רכישה. אינך מחויב על פי החוק לספק לנו נתונים אישיים כלשהם. שיתוף הנתונים האישיים איתנו הוא וולונטרי לחלוטין. אינך רשאי לחלוק איתנו נתונים אישיים אודות אנשים אחרים שאינך מורשה לשתף או להשתמש בהם. יתכן שאתה זכאי על פי החוק לבקש לעיין, לתקן, למחוק או להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך. אם יש לך שאלות או בקשות בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך, או אם ברצונך ליצור קשר אחרת בקשר למדיניות פרטיות זו, אנא שלח לנו דוא”ל לכתובת: info@enforia.co.il

איזה מידע אנחנו אוספים

  • שם וכתובת דוא”ל: כלקוח אנו נשלח אליך חומרי שיווק בדוא”ל בנוגע לשירותים שבהם אתה משתמש כרגע או לכל שירות שנציע בעתיד (“שיווק ישיר”).
  • יצירת קשר: במקרה שתבחר ליצור איתנו קשר בכדי לשאול כל שאלה תתבקש לספק את שמך, מספר הטלפון, כתובת הדוא”ל שלך, שם החברה שלך וטקסט חופשי.
  • רכישה: במקרה שתבחר לרכוש באתר תתבקש לספק את שמך, כתובתך, מספר הטלפון, כתובת הדוא”ל שלך, שם החברה שלך וטקסט חופשי.
  • מזהה מקוון: כאשר אתה ניגש לאתר שלנו, אנו רשאים, באופן ישיר או עקיף (באמצעות ספקי צד שלישי שלנו) לאסוף את כתובת ה-Mac וה-IP שלך. אנו עשויים לאסוף ממך נתונים טכניים שאינם אישיים בעת כניסה לאתר שלנו, כפי שהוסבר.
  • נתונים טכניים: אנו אוספים גם מידע טכני שאינו אישי המתייחס לשימושך באתר כגון: מידע על המכשיר, יישום או סוג וגרסת דפדפן, סוג תוסף הדפדפן וגרסתו, מערכת הפעלה, או תהליך המגדיר את זרם הקליקים המלא של הכתובות (URL) מהאתר ואל האתר (כולל תאריך ושעה), תוכן שצפיתם או חיפשתם, זמני תגובה לדף, וכדומה.

בנוסף, אנו עשויים להשתמש בנתונים אישיים מסוימים כדי למנוע פעילויות שעלולות להיות אסורות או בלתי חוקיות, הונאה, הפרעה לא נכונה, הפרות, גניבות זהות וכל שימוש לרעה אחר בשירותים וכדי לאכוף את התנאים, כמו גם כדי להגן על האבטחה או על תקינות מאגרי המידע שלנו. והשירותים, ולנקוט באמצעי זהירות כנגד אחריות משפטית. עיבוד כזה מבוסס על אינטרסים לגיטימיים.

כיצד אנו אוספים את המידע

בהתאם לאופי האינטראקציה שלך עם האתר והשירותים, אנו עשויים לאסוף מידע כדלקמן:

  • באופן אוטומטי – אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie (כמפורט להלן) או בטכנולוגיות מעקב דומות כדי לאסוף מידע אוטומטי כאשר אתה מתקשר עם האתר שלנו.
  • מסופק על ידך מרצון – אנו נאסוף מידע אם וכאשר תבחר לספק לנו את המידע.

שיתוף המידע

אנו רשאים לשתף נתונים אישיים רק בנסיבות המוגבלות הבאות:

  • עם שותפים מהימנים וצדדים שלישיים המסייעים לנו בהפעלת השירותים ובניהול העסק שלנו.
  • עם צדדים שלישיים במידת הצורך בכדי לעמוד בדרישה חוקית, לניהול משפט, כדי להגן על האינטרסים החיוניים שלך או על האינטרסים החיוניים של אחרים, כדי להגן על הביטחון או על תקינות מאגרי המידע שלנו או על השירותים, לנקוט באמצעי זהירות כנגד אחריות משפטית, או במקרה של מכירת חברות, מיזוג, ארגון מחדש, פירוק או אירוע דומה.
  • צדדים שלישיים נוספים בכפוף להסכמתך המפורשת.

בנוסף, אנו עשויים לשתף נתונים שאינם אישיים, נתונים מצטברים ונתונים סטטיסטיים או אנונימיים עשויים להיות משותפים ללא הגבלה עם צדדים שלישיים על פי שיקול דעתנו. מידע זה אינו מכיל נתונים אישיים ומשמש לפיתוח תוכן ושירותים עבור המשתמשים שלנו.

שמירת הנתונים

אנו שומרים נתונים אישיים שאנו אוספים כל עוד הם נותרים נחוצים למטרות המפורטות לעיל, הכל בהתאם לחוקים החלים, או עד שאדם מביע העדפה לבטל הסכמה. אנו רשאים על פי שיקול דעתנו הבלעדי, למחוק או לתקן מידע במערכות שלנו, ללא הודעה אליך, ברגע שנראה כי זה כבר לא נחוץ למטרות כאלה.

אבטחת מידע

אנו מקפידים מאוד על אבטחת האתר שלנו, השירותים והמידע שלך. יישמנו אמצעי אבטחה טכניים, פיזיים ומנהלתיים להגנה על הנתונים האישיים.

שינויים ועדכונים

תנאי מדיניות פרטיות זו יחולו על השימוש באתר, בשירותים ובמידע שנאסף בו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת, אנא היכנס לדף זה לעתים קרובות. במקרה של שינוי מהותי במדיניות זו, אנו נעשה מאמצים סבירים לפרסם הודעה ברורה באתר. שינויים מהותיים כאלה ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שנמסרה הודעה כזו בשירותי החברה או נשלחה בדוא”ל. אחרת, כל שאר השינויים במדיניות פרטיות זו נכנסים לתוקף החל מהתאריך העדכון והמשך השימוש שלך בשירותים לאחר התאריך המעודכן האחרון יעיד על קבלה והסכמה להיות מחויבים לשינויים אלה.

ממונה הגנת נתונים

אם יש לך בקשות כלשהן בנוגע לנתונים שנאספו במסגרת מדיניות פרטיות זו, כולל ללא הגבלה, בקשות להסיר, למחוק, לתקן, לשנות או להעביר את הנתונים, אנא פנה לקצין הגנת המידע שלנו בכתובת:info@enforia.co.il . אנא כלול את שמך, כתובתך, כתובת הדוא”ל וטופס ה-DSR הרלוונטי, בכל התכתבות כדי שנוכל להשיב לשאלתך או לבקשתך.

צור קשר

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע לבעיות פרטיות, או אם ברצונך לספק לך מידע אחר הקשור לנוהלי הפרטיות שלנו, אנא פנה אלינו בכתובת: info@enforia.co.il.